DN 150-200 är numera DN 150-225

BRAWOLINER 3D DN 150-200 har bytt namn till BRAWOLINER 3D DN 150-225. För att bättre beskriva tillämpningsområdet för BRAWOLINER® 3D har produktnamnet anpassats till motsvarande användning. All foder som producerats från 1 februari 2018 har det nya namnet BRAWOLINER® 3D DN 150-225, tryckt på både etiketten och foder.

Skriven 13 mars 2018

Utbildningar under 2018

Sacpro tillhandahåller en 3-dagars auktorisationsutbildning för installation av Sacpipe Connection System. Målet med utbildning är att Sacpro tillsammans med din arbetsgivare ska skapa en trygg grundkunskap av installation med Sacpipe Connection System. Vi arbetar utifrån installationshandboken med teori, praktiska övningar, och installationer. Utbildningen omfattar bland annat följande

Skriven 09 januari 2018