Ventilationsrelining

Ventilationsrelining från Linervent
Sacpro är officiell återförsäljare för Linervent som är ledande inom tillverkning av material för ventilationsrelining.  Linervent har sedan 2014 utvecklat ett överlägset system för relining i ventilationskanaler. Sedan start har mer än 20.000 meter installerats hos nöjda kunder i Sverige och Finland. Systemet är lätt för installatörer att jobba med och ger ett slutresultat som i förläningen innebär stora besparingar för fastighetsägare.

Fördelar

  • Mycket flexibel i dimensionsförändringar upp till 50%
  • Klarar multipla 90-graders böjar
  • Gör att ditt ventilationssystem klarar OVK
  • Begränsar spridning av oönskade odörer
  • Ingen kostsam asbestsanering vid arbeten i eternitrör
  • Minimal åverkan i lägenheter