Grenrörsverktyg

Grenrörsverktyg för relining

Ett grenrörsverktyg består av en fixturhållare och en fixtur avsedd för det grenrör som ska installeras.

Sacpro har tre olika varianter av fixturhållare:

Standard – som används där det inte krävs att verktyget måste gå igenom en böj för att komma till rätt position i röret.

Flextool – klarar att gå igenom flera böjar

Flextool BL – Används för att installera från stickledningen.

 

Sacpro har fixturer i en mängd olika varianter, de finns i två olika material:

Standard – ett hållbart material men behöver smörjas för att användas.

Dual Layer – Ett fixtur material i flera lager som har en yta av silikon, vilket betyder att den inte behöver smörjas.

 

För att föra in och justera grenrörsverktyget i rätt position används tillhörande stänger, styva eller flexibla.

Sactools grenrörsverktyg

  • Styva eller flexibla verktyg
  • Snöre för säkrare installationer
  • Hög kvalitet
  • Dubbla stänger invändigt underlättar positionsjusteringar
  • För installationer med eller utan ånga