Helix Kapital blir tillväxtpartner till Sacpro

Helix Kapital ingår partnerskap med Sacpro AB, en ledande leverantör och producent av verktyg och material för rörinfordring (”relining”) i fastigheter. Sacpros grundare och ledning kommer tillsammans med Helix Kapital att accelerera bolagets tillväxt med fokus på norra Europa och USA.

Sacpro är ett av de ledande företagen inom system och verktyg till rörinfodringsmarknaden i Norden. Bolaget har ett omfattande erbjudande bestående av material, verktyg, och maskiner från de egna, väletablerade varumärkena Sacpro och Houseliner som kompletteras med produkter från välkända internationella producenter. Kundbasen består främst av installations- och serviceföretag inom rörinfodring för fastigheter i Norden och USA. Bolaget verkar genom Sacpro AB och det finska dotterbolaget Sacpro Oy och man är idag 26 anställda.

”Sacpros erfarenhet inom rörinfodringsmarknaden sträcker sig hela vägen till 1988 då man var en av de första aktörerna i Sverige som arbetade med rörinfodring i fastigheter. Sedan dess har vi varit med och format marknaden för rörinfodring i Norden genom våra produkter samt den utbildning vi erbjuder installatörer. Vi har haft en stark utveckling historiskt och ser stora möjligheter fortsätta växa framöver. Vi verkar inom en marknad som drivs av attraktiva trender så som ett stort och växande renoveringsbehov i fastigheter samt en större efterfrågan på och acceptans av rörinfodringsteknik som ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att renovera rörsystem i fastigheter. Vi ser fram emot att ta vara på dessa möjligheter tillsammans med Helix och att gemensamt arbeta för att accelerera tillväxt och fortsätta utveckla erbjudandet.”

Villkoren för affären offentliggörs inte.

Kontaktinformation

Fredrik Sterner, Sacpro
Tel.: +46 70 327 24 22
E-post: fredrik@sacpro.se

Stefan Lambert, Helix Kapital
Tel.: +46 702 166 569
E-post: stefan.lambert@helixkapital.se  

Om Sacpro

Sacpro grundades 1988 och är idag en ledande leverantör och producent av verktyg och material för rörinfodring (”relining”) i fastigheter. Kunder är främst installations- och serviceföretag inom rörinfodring i Norden och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Falun, Sverige.

Om Helix Kapital

Helix Kapital är ett svenskt tillväxtorienterat investeringsbolag som investerar i mindre onoterade nordiska bolag. Helix söker verksamheter med bevisade och lönsamma affärsmodeller i branscher som stöds av långsiktiga tillväxttrender.

Skriven 20 december 2023