DN 150-200 är numera DN 150-225

BRAWOLINER 3D DN 150-200 har bytt namn till BRAWOLINER 3D DN 150-225. För att bättre beskriva tillämpningsområdet för BRAWOLINER® 3D har produktnamnet anpassats till motsvarande användning.

All foder som producerats från 1 februari 2018 har det nya namnet BRAWOLINER® 3D DN 150-225, tryckt på både etiketten och foder.

Skriven 13 mars 2018